Meddelande om radering - ej beviljad 2024

Detta meddelande från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att besvara en begäran om radering från en registrerad i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När du beslutar dig för att inte bevilja den registrerades begäran är du skyldig att lämna en motivering. Mallen ger dig möjlighet att förklara varför du har valt att inte radera de personuppgifter som den registrerade har begärt. I mallen finns det ett antal angivna grunder, och om någon av dessa är uppfyllda är du inte skyldig att radera personuppgifterna på den registrerades begäran. Tänk på att du kan vara skyldig att ge en mer utförlig motivering än vad som framgår av mallen.

Ta gärna del av DokuMeras checklista om rättelse och radering av personuppgifter (4767), så att du vet vilka skyldigheter du har som personuppgiftsansvarig i detta avseende.

Specifikation

  • Meddelande om radering - ej beviljad 2024
  • 4790
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider