Meddelande om upphörande av force majeure 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett meddelande om upphörande av force majeure.

Force majeure är en oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som ligger utanför parts kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. En force majeure-händelse kan, om den regleras i ett avtal, helt eller delvis frigöra en avtalspart från förpliktelserna i ett avtal.

Denna mall består av ett meddelande om att det force majeure-förhållande som förekommit inte längre föreligger, varför förpliktelserna enligt avtalet som påverkas av force majeure-klausulen återigen kan fullgöras.

Specifikation

  • Meddelande om upphörande av force majeure 2024
  • 4022
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider