Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett meddelande till socialnämnden.

Enligt 12 kap. 42 § p 1 jordabalken har en hyresvärd rätt att säga upp en hyresgäst som dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Om hyresvärden önskar säga upp hyresgästen måste han eller hon underrätta socialnämnden om detta enligt 12 kap. 44 § jordabalken.

DokuMera har tagit fram en mall för att du som hyresvärd enkelt ska kunna upprätta en sådan underrättelse till socialnämnden som säkerställer att all nödvändig information kommer med för att kunna anses vara en formenlig underrättelse.

Specifikation

  • Meddelande till socialnämnd enligt 12 kap 44 § jordabalken 2024
  • 3520
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider