Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som aktieägare att meddela styrelsen att du väljer att utnyttja din lösenrätt som har sin grund i en hembudsklausul.

Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag kan det finnas ett så kallat hembudsförbehåll, vilket innebär en begränsning i den fria överlåtbarheten av aktier. Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. I praktiken innebär det at ten befintlig aktieägare ges rätt att återköpa en aktie som någon annan har förvärvat. Den nya ägaren är därmed skyldig att erbjuda aktieägare med lösningsrätt att köpa tillbaka aktierna. Om aktieägaren väljer att inte utnyttja sin lösningsrätt får den som förvärvat aktierna föras in i aktieboken.

Med hjälp av den här mallen kan du som aktieägare ta lösenrätten i anspråk och således köpa aktierna.

Specifikation

  • Meddelande till styrelsen - ianspråktagande av hembud 2024
  • 5128
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider