Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som förvärvat aktier som omfattas av hembudsskyldighet att meddela styrelsen om förvärvet.

Enligt bolagsordningen i ett aktiebolag kan det finnas ett så kallat hembudsförbehåll, vilket innebär en begränsning i den fria överlåtbarheten av aktier. Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare har rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. I praktiken innebär det at ten befintlig aktieägare ges rätt att återköpa en aktie som någon annan har förvärvat. Den nya ägaren är därmed skyldig att erbjuda aktieägare med lösningsrätt att köpa tillbaka aktierna. Om aktieägaren väljer att inte utnyttja sin lösningsrätt får den som förvärvat aktierna föras in i aktieboken.

Den som förvärvat aktier som omfattas av hembudsskyldighet ska informera styrelsen om detta. Med hjälp av den här mallen kan du som förvärvat aktier informera styrelsen om detta.

Specifikation

  • Meddelande till styrelsen om aktieförvärv (hembud) 2024
  • 5129
  • 1,16
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider