Medgivande till firmaregistrering 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett medgivande till firmaregistrering.

Om ett bolag har registrerat firma (ett firmanamn), kan det uppstå svårigheter för ett annat bolag att registrera ett liknande namn på grund av varumärkesskyddet. Om detta sker krävs ett medgivande från det första företaget som har rätt till namnet. Medgivandet ska skickas till Bolagsverket som därefter godkänner firmanamnet.

Denna mall är till för att skriftligen bekräfta att bolaget medger att ett annat bolag använder namnet. På så vis blir saken slutligen avgjord och inga konflikter om detta kan uppstå i framtiden.

Specifikation

  • Medgivande till firmaregistrering 2024
  • 3945
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider