Miljöklausul - Lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en miljöklausul för det fall hyresgästen bedriver miljöfarlig verksamhet.

Med hänsyn särskilt till reglerna i miljöbalken om att fastighetsägaren kan komma att ansvara för efterbehandling av förorenade markområden och byggnader m.m. är det viktigt att hyresvärden gör klart för sig i vad mån hyresgästens verksamhet kan orsaka miljöskador.

Om hyresgästen kommer att bedriva miljöfarlig verksamhet på fastigheten rekommenderas att en miljöklausul används. Klausulen innebär bland annat att hyresgästen är skyldig att teckna en miljöförsäkring.

Specifikation

  • Miljöklausul - Lokal 2024
  • 4526
  • 1,26
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider