Miljöredovisning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en miljöredovisning.

En miljöredovisning är en dokumentation av företagets miljöutredning. Idag är det vanligt att bifoga miljöredovisningen till årsredovisningen. Detta är ett sätt att kommunicera till omvärlden hur företaget arbetar för en bättre miljö. De olika områdena som har undersökts motsvaras av de miljömål som finns formulerade i företagets miljöpolicy.

Många företag ställer idag krav på sina samarbetspartners att de ska verka för en bättre miljö. Vid upphandlingar är det vanligt att begära dokumentation på hur företaget arbetar med miljöfrågor.

Specifikation

  • Miljöredovisning 2024
  • 4398
  • 1,27
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider