Mobiltelefonpolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en policy för användning av företagets mobiltelefoner på engelska.

Ofta behöver företag tillhandahålla mobiltelefoner till anställda som i sin yrkesroll har behov av att enkelt kunna nå personer och bli nådda. Ett sätt att undvika problem rörande användningen av mobiltelefonerna (t. ex. för höga kostnader) är att företaget utvecklar en policy för användningen av dem. Policyn ger riktlinjer som på ett övergripande sätt förklarar i vilken mån den enskilde arbetstagaren bör ringa och hur denne kan och bör begränsa sin användning. På så vis kan företaget i större utsträckning begränsa mobiltelefonin till en nivå som företagets ledning finner mer lämplig.

I övrigt förklarar policyn vem som är ansvarig för mobiltelefonerna i företaget och vad som händer vid förlust etc. Mallen är givetvis lätt att anpassa till företagets behov.

Specifikation

  • Mobiltelefonpolicy Engelsk 2024
  • 4988
  • 1,18
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider