Molntjänstavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett molntjänstavtal.

Det finns i princip inga lagstadgade regler alls om molntjänstavtal, vilket innebär att avtalet i mycket stor utsträckning styr parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det är därför av särskild vikt att utforma avtalet på ett sådant sätt att riskfördelningen mellan parterna är väl avvägd.

Exempel på frågor som bör regleras i ett molntjänstavtal avser krav på säkerhet, ansvarsbegränsning, immateriella rättigheter, servicenivåer, påföljder, jurisdiktion, konfidentialitet, hantering av personuppgifter, ändring av tjänsten och form för tvistelösning.

Specifikation

  • Molntjänstavtal 2024
  • 4961
  • 1,19
  • 11
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider