Mötesagenda med beslutsprotokoll 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en agenda för mötet och ett protokoll för det beslut som ska fattas på mötet.

Varje professionell ledningsgrupp behöver en agenda med ett tillhörande beslutsprotokoll för mötet. Det kan vara klokt att under mötets gång föra anteckningar i syfte att förtydliga hur ni kommit fram till beslutet.

Mallen innehåller också tips och råd om hur du på bästa sätt kan utforma agendan och beslutsprotokollet för att det ska bli så verkningsfullt som möjligt.

Specifikation

  • Mötesagenda med beslutsprotokoll 2024
  • 5065
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider