Mötespolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en mötespolicy för företaget.

Med hjälp av en mötespolicy kan du säkerställa att de möten som hålls i företaget har ett tydligt syfte och mål och att de möten som planerad faktiskt är nödvändiga. Studier visar att en stor del av arbetstiden ägnas åt möten, men att det är vanligt att mötena saknar tydliga syften och mål. Med hjälp av denna policy kan du säkerställa att alla vet vad som förväntas av dem inför, under och efter ett möte. Detta kan hjälpa samtliga medarbetare att använda sin arbetstid mer effektivt samtidigt som företaget sparar pengar.

Mallen är enkel att anpassa efter de behov och omständigheter som gäller i just ditt fall.

Specifikation

  • Mötespolicy 2024
  • 5124
  • 1,16
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider