Motivationstest 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att skapa motivationstest som hjälper dig och dina medarbetare att förstå vad det är som motiverar dem i deras arbete. Som chef får du då ett bra underlag för att förstå hur du kan skapa ytterligare motivation hos en viss medarbetare. Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter om en viss medarbetare varefter du skriver ut testbladet på papper som medarbetaren sedan får fylla i och lämna in.

Specifikation

  • Motivationstest 2024
  • 1480
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider