Musikproducentavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett musikproducentavtal.

Ett musikproducentavtal sluts mellan skivbolaget och producenten. En producent har bland annat till uppgift att ansvara både för en musikinspelnings konstnärliga och administrativa delar.

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett musikproducentavtal, såsom ersättning, rätten till gjorda spelningar, credits med mera. Du har även möjlighet att lägga till eller ta bort punkter för att enkelt anpassa avtalet för varje enskilt fall.

Specifikation

  • Musikproducentavtal 2024
  • 4379
  • 1,29
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider