Neutralitetspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en neutralitetspolicy för ditt företag.

En arbetsgivare kan under vissa förutsättningar och omständigheter kräva att de anställda inte får bära kläder eller symboler som ger uttryck för viss politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. Neutralitetspolicyn syftar därför till att informera de anställda om företagets neutralitet.

Det är av stor vikt att tillämpa policyn på ett neutralt och konsekvent sätt. Den får endast användas i förhållande till anställda som har någon form av kundkontakt och därmed representerar företaget. En anställd som inte efterlever policyn riskerar att sägas upp. Tänk på att utforma neutralitetspolicyn på ett sådant sätt att den inte står i strid med gällande diskrimineringslagstiftning.

Specifikation

  • Neutralitetspolicy 2024
  • 4889
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider