Nyckeltalsrapport HR 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att räkna ut intressanta nyckeltal som exempelvis personalomsättning, andel anställda med högskolekompetens och sjukfrånvaro.

Användningen av nyckeltal betyder inte att HR-avdelningen ska sluta att bry sig om människor. Men nyckeltalen utgör, genom att de är jämförbara och analyserbara, ett viktigt styrinstrument för företagets ledning och HR-funktion.

Med hjälp av nyckeltalen kan du analysera kostnader kontra resultat av specifika aktiviteter samt effektiviteten av dessa. Genom att arbeta med nyckeltal kan du göra en affärsmässig tolkning av varför det är lönsamt att investera i företagets humankapital.

Ta hjälp av DokuMeras Nyckeltalsrapport HR för att räkna fram dina HR-nyckeltal.

Specifikation

  • Nyckeltalsrapport HR 2024
  • 4490
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider