Offert tjänst 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en offert för tjänster.

En offert, eller anbud, är ett erbjudande som lämnas av en näringsidkare avseende en vara eller tjänst. Offerter lämnas oftast på förfrågan från en presumtiv köpare och blir bindande för båda parter när köparen lämnar en accept, dvs. godtar erbjudandet, vilket innebär att ett avtal kommit till stånd.

Offerten i sig bör helst vara säljande. Vid lämnande av offert är det viktigt att den ger ett gott intryck genom att den har ett professionellt utseende och innehåller relevant information som presenteras på ett snyggt sätt. Det kan i vissa fall vara det som avgör om affären blir av. Mallen från DokuMera låter dig enkelt skapa professionella offerter avseende dina tjänster.

Specifikation

  • Offert tjänst 2024
  • 4361
  • 1,35
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider