Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig offert på engelska (quotation), med leveransdetaljer, från företaget. I offerten finns plats för 10 artikelrader.

Generellt sett finns inga regler för hur en offert ska vara utformad. Däremot innebär den ett erbjudande och åtagande från säljarens sida.

En tydlig och professionellt formulerad offert främjar företagets försäljning och där är helhetsintrycket viktigt. Samtidigt bör offerten genom sin tydlighet förebygga missförstånd mellan säljare och kund. Detaljer i en offert som därvid måste beaktas är till exempel specifikation av varan eller tjänsten (bör vara precis men inte för detaljerad), pris och leveransvillkor.

Med detta i åtanke har DokuMera utarbetat en mall som på ett smidigt sätt låter dig skapa offerter som passar många olika ändamål. Mallen innehåller även bestämmelser om dröjsmålsränta och lagerhållning.

Specifikation

  • Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2024
  • 4255
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
  • Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader eng 2024
  • 4255
  • 1,00
  • 1
  • xlsx
Språk:
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider