Omplaceringsutredning 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska göra en omplaceringsutredning.

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs att det finns en saklig grund för uppsägningen. En uppsägning anses vara sakligt grundad om den beror på arbetsbrist eller personliga skäl. Enligt 7 § 2 st. LAS är däremot inte en uppsägning sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig, dvs. omplacerar arbetstagaren. Därför är det viktigt att göra en omplaceringsutredning innan uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl sker.

DokuMeras mall Omplaceringsutredning hjälper dig att utreda om det är möjligt att omplacera eller om uppsägning ska göras.

Specifikation

  • Omplaceringsutredning 2024
  • 4580
  • 1,22
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider