Option att köpa aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett optionsavtal gällande köp av aktier.

En köpoption av aktier ger innehavaren av optionen rätt att köpa aktier till ett på förhand bestämt pris vid en bestämd tidpunkt eller under en bestämd tidsperiod. Utfärdaren av en köpoption förbinder sig att sälja aktierna till ett på förhand bestämt pris vid den tidpunkten eller under den tidsperioden.

Specifikation

  • Option att köpa aktier 2024
  • 4005
  • 1,33
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider