Option att köpa patent 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en option gällande köp av uppfinning.

En option som ger innehavaren rätt att köpa en viss tillgång till ett förutbestämt pris kallas för köpoption. Denna mall består av ett avtal, eller köpoption, som ger innehavaren rätt att under en viss tid köpa en uppfinning.

I mallen kan du fylla i under vilken tid optionen ska gälla och till vilket pris. I övrigt finns i avtalet bestämmelser som i detalj reglerar flera viktiga områden. Det finns bl. a. klausuler som avser om optionen kan pantsättas eller säljas, för vilket mallen kräver skriftligt godkännande. Det finns även klausuler som begränsar konkurrens och klausuler om vilken sekretess som följer av information som köparen kan få tillgång till.

Specifikation

  • Option att köpa patent 2024
  • 4074
  • 1,32
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider