Option att köpa uppfinning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper er att upprätta option att köpa uppfinning.

En option som ger innehavaren rätt att köpa en viss tillgång till ett förutbestämt pris kallas köpoption. Denna mall består av ett avtal, eller köpoption, som ger innehavaren rätt att under en viss tid köpa en uppfinning, vilken klassas som en tillgång.

I mallen kan ni fylla i under vilken tid optionen gäller och dess pris. I övrigt finns i avtalet bestämmelser som i detalj reglerar flera viktiga områden. Det finns bl. a. regler som rör om optionen kan pantsättas eller säljas, för vilket mallen kräver skriftligt godkännande. Det finns även bestämmelser som begränsar konkurrens och bestämmer vilken sekretess som följer av information som köparen kan få tillgång till.

Specifikation

  • Option att köpa uppfinning 2024
  • 4079
  • 1,32
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider