Option att sälja aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett optionsavtal gällande försäljning av aktier.

En säljoption ger innehavaren rätt att sälja aktier till ett på förhand bestämt pris vid en bestämd tidpunkt eller under en bestämd tidsperiod. Utfärdaren av säljoptionen är alltså skyldig att sälja aktierna om innehavaren önskar utnyttja optionen.

Specifikation

  • Option att sälja aktier 2024
  • 4570
  • 1,22
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider