Orderskuldebrev utfärdat av privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett orderskuldebrev.

I ett orderskuldebrev anges betalningsmottagaren (borgenären) alltid med namn och tillägget ”eller order”, t.ex. Johan Persson eller order. Om borgenären vill överlåta skuldebrevet ska han eller hon skriva förvärvarens namn på skuldebrevet. Det är den på skuldebrevet senast angivna borgenären som har rätt att kräva gäldenären på betalning.

Mallen består av ett orderskuldebrev som enkelt kan fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Orderskuldebrev utfärdat av privatperson 2024
  • 3355
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider