Ordlista informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta dig in i den vokabulär som används inom informationssäkerhetsområdet och förklarar bland annat standarder och riktlinjer för informationssäkerhet.

De flesta företag och organisationer har någon form av information som inte bör läcka ut, förvanskas eller förstöras. De åtgärder som vidtas för att förhindra att detta sker är vad som kallas för informationssäkerhet. Dessa åtgärder kan vara policys, processer och rutiner, hård- och mjukvarufunktioner etc.

Specifikation

  • Ordlista informationssäkerhet 2024
  • 3217
  • 1,31
  • 9
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider