Ordlista medarbetarbrott 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta dig in i vokabulär som används inom området medarbetarbrott och förklarar bland annat vad som menas med medarbetarbrott.

Medarbetarbrott handlar om brott som begås av företagets medarbetare. De flesta brott begås mot företag därför att möjlighet ges. Det går att förebygga dessa brott genom olika åtgärder. Förebyggande skyddsåtgärder kan byggas upp i varje företag genom rutiner och kontroller. Medarbetare kan utbildas och informeras om varför människor begår brott. Varje företag som arbetar i enlighet med frivilliga koder eller standarder, kan reducera risken för att drabbas av medarbetarbrott.

Ordlistan hjälper dig få rätsida på begreppen som ibland är juridiska eller är hämtade från engelskan och ofta förknippas med medarbetarbrott.

Specifikation

  • Ordlista medarbetarbrott 2024
  • 3240
  • 1,31
  • 9
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider