Outsourcingavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett outsourcingavtal.

Outsourcing innebär att ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på underleverantörer, oftast sådana som inte är direkt knutna till deras egentliga verksamhet, som t.ex. städning, distribution och lönehantering. Därigenom kan företaget fokusera på att utveckla sin nyckelkompetens och uppnå effektiviseringsvinster.

I mallen finns ett antal hänvisningar till bilagor. Innehållet i dessa bilagor bör användaren specificera till den aktuella affärsöverenskommelsen.

Specifikation

  • Outsourcingavtal 2024
  • 4146
  • 1,34
  • 13
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider