PM Att hantera en tvist

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om hur du hanterar en tvist.

När två parter inte kommer överens uppstår det vi kallar för en tvist. Tvister kan lösas på flera olika sätt exempelvis genom skiljedom eller genom att parterna tar tvisten till domstol. Tvister kan bli mycket kostsamma för en eller båda parter och därför är det bra att skriva tydliga avtal för att i möjligaste mån undvika att hamna i tvist.

Om en tvist ändå uppstår gäller det att hantera den på ett bra sätt. Ta del av informationen i detta PM och få mer information om hur du hanterar en tvist genom olika tvistelösningsmetoder.

Specifikation

  • PM Att hantera en tvist
  • 4681
  • 1,00
  • 5
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider