PM Besittningsskydd - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om besittningsskydd.

Jordabalken reglerar två olika typer av besittningsskydd: direkt respektive indirekt besittningsskydd. Vem som kan åtnjuta sådant skydd varierar beroende på vilken avtalstyp det är fråga om. Skyddsvärda parter anses vara arrendatorer samt lokal- och bostadshyresgäster, vilka i regel erhåller rättigheter i samband med att ett hyres- eller arrendeavtal förlängs eller upphör.

Det är inte helt lätt att hålla reda på alla regler kring besittningsskyd. Ta del av informationen i detta PM och få mer kött på benen i frågan.

Specifikation

  • PM Besittningsskydd - vad är det?
  • 4666
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider