PM Borgensansvar - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om borgensansvar. Vad innebär det och vilka risker finns?

När en person, fysisk eller juridisk, önskar låna pengar krävs i regel någon form av säkerhet. Det finns flera olika typer av säkerhetsrätter, och vilken typ som krävs beror framför allt på lånets storlek och vad lånet är avsett att användas till.

Realsäkerhet är en vanlig form av säkerhet. Denna form innebär att vissa tillgångar pantsätts som säkerhet för ett lån. Ett exempel på detta är pantbrev som fungerar som säkerhet vid köp av en fastighet.

Borgen är en annan typ av säkerhet, vilken är personell till sin karaktär. Det är innebörden och riskerna med denna sistnämnda säkerhetsform som du kan lära dig mer om i detta PM.

Specifikation

  • PM Borgensansvar - vad är det?
  • 4670
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider