PM Den kompetensbaserade intervjun

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om den kompetensbaserade intervjun. Vad innebär en kompetensbaserad intervju och hur går du tillväga för att göra en lyckad rekrytering?

Kompetensbaserad intervju är en rekryteringsmetod som vi vet ger bättre resultat än de mer traditionella. Det i särklass vanligaste är att fatta beslut utifrån granskning av CV/personligt brev, ostrukturerad intervju och referenstagning.

Forskning visar att de mest tillförlitliga sätten att förutsäga framtida arbetsprestation är arbetsprov, begåvningstest och integritetstest samt strukturerad beteendeintervju.

Ta del av detta PM för att lära dig mer om den kompetensbaserade intervjun.

Specifikation

  • PM Den kompetensbaserade intervjun
  • 4952
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider