PM Egenkontroll enligt miljöbalken

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om egenkontroll enligt vad miljöbalken föreskriver.

Egenkontroll innebär att du behöver planera och organisera ditt miljöarbete. Det kan du göra bland annat genom beräkningar, undersökningar, mätningar eller andra utredningar. Du kan exempelvis införa rutiner för hur viss utrustning ska hanteras i syfte att minska mängden onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. När du följer upp dina resultat från undersökningarna är förhoppningen att du ska finna områden med förbättringspotential, dvs. där du kan vidta ytterligare åtgärder i syfte att minska din miljöpåverkan. Detta innebär att egenkontroll kan sägas vara ett förebyggande arbete som består av fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Ta del av informationen i detta PM och lär dig mer om vad du behöver tänka på i ditt arbete med egenkontroll.

Specifikation

  • PM Egenkontroll enligt miljöbalken
  • 4745
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider