PM Evidensbaserad stresshantering

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om evidensbaserad stresshantering.

Stress, i grunden en överlevnadsfunktion, har i dagens värld kommit in i vardagen på ett helt nytt sätt och därmed fått en annan karaktär, vilket lett till att stress numera är den vanligaste anledningen till sjukskrivning inom hela EU. Stressforskningen kommit fram till två fakta

- Det är inte stressen utan bristen på återhämtning som bränner ut oss.

- Det är inte stressorerna, utan vårt förhållningssätt till stressorerna, som avgör vår upplevelse av stress.

Detta White Paper utgår från dessa punkter och ger dig ett smakprov på evidensbaserad stressreduktion.

Ta del av informationen i detta PM och få tips på hur du kan hjälpa dina medarbetare att hantera stress på ett bättre sätt.

Specifikation

  • PM Evidensbaserad stresshantering
  • 4665
  • 1,00
  • 7
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider