PM Förlikning - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om förlikning. Vad är det egentligen?

Vid en tvist kan parterna komma överens om förlikning i stället för att låta fallet avgöras av domstol. Ibland kanske den ena parten har helt rätt i sina anspråk och då kan det handla om att driva den linjen strikt. Men många gånger är dock inte saken så enkel, utan anledningen till tvisten kan ofta hänföras till båda parternas ageranden.

Många förlikningar innebär ofta en kompromiss mellan parternas respektive anspråk. En förlikning kan träffas närsomhelst under processens gång och det är inte ovanligt att parterna träffar en förlikning alldeles inpå huvudförhandlingen eller till och med efter den. Det är ju ofta först mot slutet, när parterna har alla uppgifter från båda sidor som en fullständig bedömning av tvistens möjliga lösning kan göras.

Specifikation

  • PM Förlikning - vad är det?
  • 4667
  • 1,00
  • 7
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider