PM Framtidsfullmakt - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om framtidsfullmakt.

Det har tidigare varit osäkert hur en fullmakt juridiskt sett ska bedömas när den upprättats av en beslutsförmögen fullmaktsgivare, men som ska tas i bruk när fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att fatta egna beslut. Syftet med inrättandet av lagen om framtidsfullmakter är bland annat att lösa denna problematik.

När du upprättar en framtidsfullmakt bestämmer du hur dina ekonomiska och personliga angelägenheter ska skötas i framtiden när du inte längre är förmögen att besluta om det själv.

Framtidsfullmakten fungerar därför som ett komplement till traditionella fullmakter och som ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap.

Specifikation

  • PM Framtidsfullmakt - vad är det?
  • 4757
  • 1,00
  • 7
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider