PM Generationsskifte, ägarskifte eller ledarskifte

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om generationsskifte, ägarskifte och ledarskifte.

Många företagare ställs förr eller senare inför frågan om företaget ska överlåtas, exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller ekonomi. Om ägaren bestämmer sig för att överlåta verksamheten uppstår nästa fråga - ska företaget överlåtas inom familjen (generationsskifte) eller till utomstående (ägarskifte)? Kan det vara tillräckligt att en ny ledare i stället utses (ledarskifte)?

Det har visat sig att många företagare inte vet hur ett ägarskifte eller generationsskifte ska genomföras. Processen är i regel lång och kantad av risker, såsom att verksamheten tvingas lägga ned eller att kompetens försvinner innan överlåtelsen fullbordas.

I denna mall från DokuMera kan du läsa mer om några frågor som är viktiga att tänka på vid ett generationsskifte, ägarskifte, eller ledarskifte. Tänk på att det finns betydligt fler aspekter att beakta än dem som framgår av promemorian.

Specifikation

  • PM Generationsskifte, ägarskifte eller ledarskifte
  • 4833
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider