PM IP-strategier för mindre och medelstora kunskapsintensiva företag

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om IP-strategier.

Vi har idag en stor andel företag som samlar information och förädlar denna information till kunskap. Denna kunskap skapar sedan nytta och bidrar till intäktsströmmar. I denna förädling sker innovation. Innovation med ett värde som kan skyddas – Intellectual Property (IP).

Intellectual Property är ett outforskat konkurrensmedel vars användning idag har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst teknikutveckling och en ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel. Intellectual Property kan vara din viktigaste tillgång. Den kan omfatta många typer av innovationer – inte bara uppfinningar.

Ta del av informationen i detta PM för att lära dig mer om hur du kan utnyttja olika IP-strategier till din fördel.

Specifikation

  • PM IP-strategier för mindre och medelstora kunskapsintensiva företag
  • 4735
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider