PM Innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande.

En av de mest brinnande frågorna för företagare idag är innovation. Innovation är något nytt som ger intäkter till ett företag. Intellectual Property är ett outforskat konkurrensmedel vars användning idag har accelererat på grund av en rad olika faktorer – främst teknikutveckling och en ökad konkurrens till följd av internationaliseringen i handel.

Ta del av informationen i detta PM för att lära dig mer om hur innovationsprocessen kan hjälpa dig på vägen till ett framgångsrikt företagande.

Specifikation

  • PM Innovationsprocessen och dess koppling till framgångsrikt företagande
  • 4734
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider