PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet vad gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Varje medlemsstat i Europeiska unionen ska bestämma att en eller flera offentliga myndigheter ska vara ansvariga för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen. En sådan tillsynsmyndighet ska vara fullständigt oberoende i utförandet av sina uppgifter. Varje tillsynsmyndighet ska vara behörig att utföra de uppgifter och utöva de befogenheter som tilldelas den enligt dataskyddsförordningen inom sin egen medlemsstats territorium.

I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen. Varje medlemsstat får enligt förordningen ge sin tillsynsmyndighet ytterligare befogenheter, så länge sådana inte påverkar effektiviteten i samverkan mellan tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsstaterna.

Specifikation

  • PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen
  • 4758
  • 1,00
  • 8
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider