PM Ledningssystem - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om ledningssystem.

I promemorian kan du läsa mer om vad ett ledningssystem och kvalitetssäkringsarbete är och vad det innebär för dig som företagare. Mallen fungerar som en introduktion till områdena kvalitetssäkring och ISO.

När du har tagit del av innehållet i promemorian finns det många övriga mallar om ISO och kvalitetssäkring som du kan ta del av och implementera i din verksamhet.

Specifikation

  • PM Ledningssystem - vad är det?
  • 5160
  • 1,00
  • 8
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider