PM Mental hälsa i kristider

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om mental hälsa i kristider.

I ett drag som skulle ha varit otänkbart bara för några månader sedan har karantän och socialt avståndstagande nu blivit vardagsmat på ett globalt plan med. Förhoppningarna med dessa gemensamma ansträngningar är att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset.

Det finns en rådande tro att i varje kris tar man itu med de fysiska frågorna först, sedan frågor om psykisk hälsa, men allmänheten behöver vara mentalt robust för att hantera de utmaningar som väntar. Den här promemorian handlar om vad såväl arbetsgivare som arbetstagare bör tänka på i fråga om sin mentala hälsa i kristider.

Specifikation

  • PM Mental hälsa i kristider
  • 5191
  • 1,00
  • 5
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider