PM Personlighet och attityd

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om personlighet och attityd - vad är skillnaden och går de att förändra?

Vi gillar att kategorisera och etikettera andra personer. Vi reagerar på andras beteenden, som vi sedan tolkar och sätter etiketter på. Vad vi egentligen gör är att vi jämför andra med oss själva. Vi reagerar intuitivt på andras attityder i olika sammanhang, men uttrycker det ofta som om det avser deras personligheter.

Men vad är då skillnaden mellan personlighet och attityd? Attityderna är de beteendemönster som omgivningen reagerar på. Omgivningen responderar på våra attityder och enligt behavioristisk teori formas, förstärks och bestraffas olika beteenden som kreerats av attityderna. Detta beror på att attityderna är dynamiska och går att förändra - detta är personlig utveckling!

Specifikation

  • PM Personlighet och attityd
  • 5012
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider