PM Regler för marknadsföring och tävlingar i sociala medier

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om vad som gäller för marknadsföring och tävlingar i sociala medier.

Marknadsföring i sociala medier har på senare år blivit av allt större betydelse för att nå ut till både nya och befintliga kunder. Den som inte marknadsför sig via sociala medier riskerar att hamna på efterkälke.

All marknadsföring måste ske i enlighet med god marknadsföringssed, vilket bland annat innebär att marknadsföringen måste ske i enlighet med marknadsföringslagen och annan marknadsrättslig lagstiftning. Lagstiftningen är tillämplig oavsett om marknadsföringen sker via tidningar, tv, sociala medier etc.

Ta del av informationen i detta PM för att lära dig mer om vad du behöver tänka på när du utformar din marknadsföring.

Specifikation

  • PM Regler för marknadsföring och tävlingar i sociala medier
  • 4728
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider