PM Skiljedom - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om skiljedom.

Skiljeförfaranden är ett sätt att lösa tvister på och kan inledas antingen på parternas egen begäran eller när det framgår av lagstiftningen att en viss typ av tvist ska avgöras på sådant sätt. Skiljedomsförfaranden är vanliga inom såväl det svenska som internationella näringslivet och är ett alternativ till det traditionella domstolsförfarandet.

Ta del av informationen i detta PM och lär dig mer om vad skiljedom är.

Specifikation

  • PM Skiljedom - vad är det?
  • 4660
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider