PM Summarisk process - vad är det?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om summarisk process. Vad är det egentligen?

Summarisk process är en samlingsbeteckning för tre olika typer av processer: betalningsföreläggande, vanlig handräckning samt särskild handräckning. Syftet med denna processform är att okomplicerade betalningsanspråk ska kunna lösas på ett enkelt och billigt sätt utan att behöva prövas av domstol.

Det är Kronofogdemyndigheten (KFM) som handlägger den här typen av ärenden. Det som skiljer den här typen av ärenden från tvister som handläggs av domstolarna är att KFM inte prövar riktigheten av sökandens krav.

Sätt dig in i regelverket om betalningsförelägganden genom att ta del av informationen i dokumentet PM Summarisk process.

Specifikation

  • PM Summarisk process - vad är det?
  • 4672
  • 1,00
  • 5
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider