PM Värdering av onoterade bolag

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om vikten av värderingen av onoterade bolag, samt vilka omständigheter som påverkar värdet på bolaget.

Många företagare lägger ned mycket tid på att utveckla sitt företag, exempelvis genom att sätta upp mål för intäkts- och vinstutveckling och en rad andra nyckeltal. Uppföljningen av värdeskapandet i ett bolag anses dock ofta ha en underordnad betydelse. En förklaring till detta kan vara att värderingsprocessen upplevs för komplicerad, och att en relevant mätning av det onoterade bolagets värde därmed inte är möjlig. En del är av uppfattningen att det finns för många värdepåverkande variabler som inte går att prognostisera med tillräcklig precision.

Den dagen det blir skarpt läge, och en värdering av bolaget är nödvändig, står ägarna ofta frågande till hur de ska agera. Det kan handla om att de fått ett bud från någon intressent, och inte vet hur de ska ställa sig till det, eller att ägarna önska knyta en nyckelperson till bolaget genom att erbjuda möjligheten att köpa in sig i bolaget.

Ta del av innehållet i detta white paper för att lära dig mer om betydelsen av värderingen av onoterade bolag och vilka värdepåverkande variabler som bör tas i beaktande.

Specifikation

  • PM Värdering av onoterade bolag
  • 4868
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider