PM Vad är dataskyddslagen?

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om dataskyddslagen.

I den här promemorian beskrivs dataskyddslagens närmare tillämpningsområde och vilka som omfattas av den. Regleringen ställer höga krav på hur du ska hantera personuppgifter. Den här promemorian ger dig en översiktlig bild av de viktigaste aspekterna och vad du behöver tänka på. Dataskyddslagen gäller parallellt med dataskyddsförordningen, och det är viktigt att känna till reglerna i båda regelverken. Dataskyddslagen innehåller kompletterande regler till dataskyddsförordningen.

Ta del av innehållet i detta PM så att du kan enklare kan efterleva dataskyddslagens krav.

Specifikation

  • PM Vad är dataskyddslagen?
  • 5006
  • 1,00
  • 6
  • pdf
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider