PR-avtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett PR-avtal.

PR (public relations) handlar om alla de kommunikationsåtgärder som riktas mot en organisations olika målgrupper (t.ex. kunder, anställda, aktieägare, myndigheter och samhället i stort). PR kan vara t.ex. relationer med media, personaltidning, öppet hus och olika samarbetsprojekt. Den som arbetar med PR externt brukar kallas för PR-konsult eller kommunikationsrådgivare.

I denna mall från DokuMera regleras flera viktiga punkter som brukar regleras i ett PR-avtal, såsom uppdragsbeskrivning, samarbetsformer och upphovsrätt.

Specifikation

  • PR-avtal 2024
  • 4137
  • 1,31
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider