Pantavtal - Lös egendom lämnad i pant av privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett pantavtal avseende lös egendom som lämnas av en privatperson.

Pant är en form av säkerhet för långivarens fordran mot låntagaren. Om låntagaren inte betalar sin skuld har långivaren rätt att ta panten i anspråk för att få täckning för sin fordran. Detta pantaval avser lån mot pant i lös egendom som givits av en privatperson.

Det är viktigt att låntagaren inte har möjlighet att förfoga över den egendom som har pantsatts så länge pantavtalet gäller. I sådana fall går långivarens panträtt förlorad. Vid pant i fast egendom (fastighet) gäller andra regler, använd i så fall DokuMeras mall för pant i fastighet.

Specifikation

  • Pantavtal - Lös egendom lämnad i pant av privatperson 2024
  • 3314
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider