Pantavtal _Detaljerat_ - Fordringar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett detaljerat pantavtal angående fordringar.

Pant är en säkerhet för en fordran. Panten ägs av pantsättaren, som är gäldenären, men ska förvaras hos panthavaren, oftast borgenären.

Detta pantavtal är avsett för pant av fordringar. Ett företag har alltså lånat pengar av ett annat företag och betalar i utbyte mot detta ränta under lånetiden och har dessutom lämnat över en del fordringar till långivaren som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte skulle klara av att betala lånet har panthavaren, eller långivaren, rätt att sälja fordringarna för att få tillbaka pengarna.

Avtalet är utförligt och reglerar bland annat handhavande av panten, minskning av pantens värde, andrahandspantsättning, etc.

Specifikation

  • Pantavtal _Detaljerat_ - Fordringar 2024
  • 4120
  • 1,32
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider